Lood in waterleidingen opsporen

Het is regelmatig in het nieuws: scholen, kinderdagverblijven en andere gebouwen waar een te hoog gehalte lood in het drinkwater is gevonden. De oorzaak? Loden waterleidingen. Vooral voor jonge kinderen en zwangere vrouwen kan dit risico’s opleveren. Ortageo spoort loden waterleidingen op. En we geven deskundig advies over de vervolgstappen.

De risico’s van lood in drinkwater

Volgens de wet mag er niet meer dan 10 microgram lood in een liter drinkwater zitten. Is het gehalte lood hoger? Dan is dat vooral voor kinderen een groot risico. Als ze te veel lood binnenkrijgen kan dit een negatief effect hebben op hun hersenontwikkeling. Dat kan zelfs al tijdens de zwangerschap gebeuren. Hoe meer microgram lood ten opzichte van het lichaamsgewicht, hoe groter dit negatieve effect. Voor volwassenen kan lood ook slecht zijn. Denk in dat geval aan een verhoogde bloeddruk of nierproblemen. Overigens speelt dit loodprobleem niet alleen bij drinkwater. Ook de bodem bij speelplaatsen kan te veel lood bevatten.

Loden waterleidingen in panden van voor 1960

Loden waterleidingen zijn vooral te verwachten in panden die voor 1960 zijn gebouwd. Sindsdien is het verboden lood voor waterleidingen te gebruiken. In het kadaster kunt u zien wanneer een pand is gebouwd. Is een pand van voor 1960? Dan wil dit nog niet zeggen dat er loden waterleidingen zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld ook zijn verwijderd. Heeft u daar geen documenten van? Dan moet u de waterleidingen in het pand inspecteren als u meer zekerheid wilt.

Ortageo spoort loden waterleidingen op

Als u meer zekerheid wilt over mogelijk lood in uw leidingwater, kunnen wij de waterleidingen voor u controleren. Dit begint vaak met een blik op bouwkundige tekeningen in het gemeentearchief. Daarna volgt een visuele inspectie in het pand. Vinden we loden leidingen? Dan nemen we watermonsters. Dit doen we ook als leidingen in vloeren en wanden zo zijn weggewerkt dat we ze niet kunnen inspecteren. Iedere stap overleggen we eerst met u.

Een deskundig rapport met duidelijke adviezen

U ontvangt een overzichtelijk rapport met de resultaten van ons onderzoek en de analyseresultaten van de watermonsters als we die genomen hebben. Aan de hand van die resultaten geven we u een deskundig advies over de vervolgstappen.

Meer weten?

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte?

Stel uw vraag