Barrièrewerking ondergrondse bouwwerken / kelders

Bij het plannen en uitvoeren van nieuwbouw- of verbouwprojecten is het beheer van grondwater een steeds belangrijker onderdeel. Diverse natuurlijke factoren zoals het klimaat en de bodemopbouw zijn van invloed op de hoogte van de grondwaterstand. Maar ook de aanleg van ondergrondse bouwwerken zoals kelders, tunnels, damwanden, infiltratievoorzieningen en drainage spelen hierbij een belangrijke rol. Wilt u grondwateroverlast voorkomen dan is een goede analyse van het effect van al deze factoren noodzakelijk.

Effect van ondergrondse bouwwerken / kelders op de grondwaterstroming

Om de invloed van ondergrondse objecten op het grondwatersysteem te minimaliseren en doorstroming van grondwater te waarborgen kunnen wij vooraf onderzoek voor u uitvoeren.

In het advies op maat dat daaruit volgt wordt de impact van een ondergronds bouwwerk op het grondwatersysteem beschreven. Zo nodig stellen we u maatregelen voor om negatieve effecten te voorkomen of verminderen. Hierbij wordt ook gekeken naar de omliggende percelen, om zo een nauwkeurige inschatting te maken van het grondwatersysteem.

Barrièrewerking beïnvloedt de stand en stroom van het grondwater, wat leidt tot onder- en overlast van het grondwater. Dit kan negatieve gevolgen hebben in de openbare ruimte en op particuliere percelen. Een bevoegd gezag een geohydrologisch kan daarom onderzoek vragen om aan te tonen dat een ondergronds bouwwerk grondwaterneutraal wordt aangelegd.

Infiltratie van regenwater

Daarnaast bepalen we de capaciteit en haalbaarheid van regenwaterinfiltratie om grondwateroverlast als gevolg van de aanleg van ondergrondse bouwwerken te  voorkomen. Het onderzoek en advies bieden u belangrijke stappen om duurzame en effectieve oplossingen toe te passen voor het beheer van grondwater.

Integraal onderzoek en advies

Ook voor het opstellen van bemalingsadviezen en het uitvoeren van bodemonderzoeken en sonderingen kunt u bij ons terecht. Onze integrale adviezen zijn doordacht, praktisch en betrokken, waardoor u in staat bent de omgevingsrisico’s effectief te beheersen. Bovendien heeft u gedurende het hele proces slechts één aanspreekpunt.

Kom in contact

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte ontvangen voor uw project? Dat kan!

Vul het contactformulier in

Meer weten?

Wouter vertelt u graag meer over het verhelpen of beperken van overlast door grondwater en wat wij voor u kunnen betekenen.


Wouter Haan

Wouter Haan

Projectleider bodem/water
wouter.haan@ortageo.nl
06 14431092

Meer over