Ortageo ontvangt certificaat voor opstellen bemalingsadviezen (BRL 12000)

Sinds begin dit jaar is Ortageo gecertificeerd voor het opstellen van bemalingsadviezen voor tijdelijke bemalingen. Het gaat om protocol 12010 ‘Voorbereiden melding of vergunning’ van de BRL SIKB 12000 ‘Tijdelijke bemalingen’. Ortageo is op dit moment een van de weinige adviesbureaus in Nederland die dit certificaat heeft ontvangen.

Grondwaterstand verlagen

Bij bouwwerkzaamheden of het aanleggen van riolering moet ‘in den droge’ worden gewerkt. Daarvoor kan het nodig zijn met bemaling de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Het is dan wel belangrijk van tevoren goed na te denken over de aanpak, zodat er geen problemen ontstaan. Bijvoorbeeld doordat u de bouwput niet droog krijgt of de bodem van de bouwput opbarst, waardoor een project veel vertraging en mogelijk schade oploopt en duurder wordt. Of doordat door de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand schade ontstaat aan bebouwing, landbouw- of natuurgebieden in de omgeving.

Veilig en degelijk

In onze bemalingsadviezen geven we aan hoe u als opdrachtgever een voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bemaling veilig en degelijk kunt uitvoeren. Hiervoor kijken we allereerst goed naar uw plannen. En we onderzoeken de bodemopbouw en de grondwaterstand op de bouwlocatie en in de omgeving. Dat is van groot belang om een goed bemalingsadvies te kunnen opstellen en de risico’s van de bemaling goed te kunnen inschatten.

Onderbouwing aanvraag watervergunning

We adviseren u hoe een bouwput of rioolsleuf voor de werkzaamheden het best droog kan worden gemaakt, welke risico’s dat met zich meebrengt en hoe u die risico’s kunt beheersen. Met ons rapport kunt u als opdrachtgever een watervergunning aanvragen voor de bemaling, wanneer deze benodigd is. In onze bemalingsadviezen onderbouwen wij voor onze opdrachtgever en de vergunningverlener dat de bemaling doelmatig en op een verantwoorde manier kan worden uitgevoerd.

Erkenning van kwaliteit

Voor u als klant is het een extra zekerheid wanneer met een certificaat wordt bevestigd dat de kwaliteit van onze rapporten en de manier van werken goed zijn geborgd. Zeker voor opdrachtgevers die ons nog niet kennen, kan dit een extra reden zijn om voor Ortageo te kiezen. Bovendien is dit certificaat in lijn met bij de vele andere certificaten die we bezitten. Samen illustreren ze dat u bij Ortageo terechtkunt voor een totaalaanbod als het gaat om het in beeld brengen en beheersen van risico’s bij (bouw)werkzaamheden in de ruimtelijke leefomgeving.

Meer weten?

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte?

Stel uw vraag