Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond en baggerspecie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een tijdelijk handelingskader opgesteld voor de omgang met grond en baggerspecie waarin PFAS worden aangetroffen.

Gehalten PFAS in grond en bagger

PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) zijn chemische stoffen, zoals PFOA, PFOS en GenX, die in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, blusschuim, pannen, kleding en cosmetica voorkomen. Door emissies en incidenten komen deze stoffen in bodem, bagger en oppervlaktewater terecht. De metingen die tot op heden bekend zijn in Nederland tonen aan dat PFAS veelal boven de bepalingsgrens voorkomen. Dit betekent dat de gehalten van PFAS in grond en bagger die uit de bodem ontgraven worden volgens de huidige praktijk boven de grens liggen om die grond en baggerspecie te kunnen hergebruiken. Het tijdelijk handelingskader beoogt de stagnatie die nu optreedt in verzet van grond- en baggerspecie op te heffen.

Tijdelijk handelingskader

In het tijdelijk handelingskader voor PFAS staan de voorlopige toepassingsnormen voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem en in oppervlaktewater. Uitgangspunten zijn het voorkomen van onaanvaardbare risico‚Äôs voor de gezondheid van mens en milieu en het voorkomen dat grond en baggerspecie met PFAS naar niet of minder belaste gebieden wordt verspreid.

Een definitief handelingskader volgt na afronding van aantal belangrijke lopende onderzoeken naar de mobiliteit, uitloging, bio-accumulatie en het gedrag van PFAS in grondwater.

PFAS metingen door Ortageo

Voor partijkeuringen en saneringen betekent dit handelingskader dat Ortageo per direct PFAS metingen meeneemt in de onderzoeken. GenX wordt alleen onderzocht als de bodem op basis van het vooronderzoek verdacht is voor deze stoffen. Bij (water)bodemonderzoek worden PFAS en GenX alleen onderzocht als de bodem op basis van het vooronderzoek verdacht is voor deze stoffen of als in een later stadium grond afgevoerd dient te worden.

Meer weten over PFAS, het tijdelijk handelingskader en de mogelijke risico’s ervan voor uw bouw-, infra- of sloopproject? Neem dan contact op met Ortageo.

Meer weten?

Heeft u een vraag, wilt u advies of een vrijblijvende offerte?

Stel uw vraag