Daling aantal gesaneerde vierkante meters asbestdaken

De urgentie om asbestdaken te verwijderen neemt met de dag toe!

Landelijke media melden in januari 2021 dat in bijna alle Nederlandse provincies in 2020 een forse daling van het aantal gesaneerde vierkante meters asbestdaken te zien is. Naar mate de asbestdaken ouder worden neemt de slijtage van asbestdaken toe. Hierdoor kunnen er meer schadelijke vezels in de lucht terecht komen en gezondheidsrisico’s toenemen. Daarnaast zijn oude verweerde asbestplaten lastiger te saneren, met als verwacht gevolg dat de verwijderingskosten toenemen naarmate de daken ouder worden. De urgentie om asbestdaken te verwijderen neemt met de dag toe!

In Drenthe en Overijssel is Ortageo betrokken bij initiatieven tot versnelling van asbestsanering. Zo wil de Provincie Drenthe sanering nieuw leven inblazen met een nieuwe subsidieregeling, waarin ook zonnepanelen kunnen worden meegenomen. De Provincie Overijssel investeert vooral in een snelle aanpak en ontzorging van eigenaren.

Meer weten?

Wilt u weten wat Ortageo voor u als particulier, gemeente of provincie kan betekenen op het gebied van collectieve sanering van asbestdaken? Neem contact op met Mehmet.


Mehmet Sel

Mehmet Sel

Teamleider Asbest
mehmet.sel@ortageo.nl
06 43257717