Bodemonderzoek voor herinrichting weiland tot bedrijventerrein

De gemeente West Maas en Waal wil in Dreumel een gebied met weilanden en watergangen herinrichten als bedrijventerrein. Eind 2017 deed Ortageo al onderzoek naar mogelijke risico’s bij de aanleg van toegangswegen en de ondergrondse infrastructuur. Nu wil de gemeente de bouwkavels voor bedrijfspanden en bedrijfswoningen uitgeven. Daarom vroeg men aan Ortageo ook de rest van het terrein te onderzoeken.

Boomgaarden en bestrijdingsmiddelen

“We werken al jaren samen met de gemeente West Maas en Waal”, vertelt Miriam Hendriks van Ortageo enthousiast. “In het land van Maas en Waal staan van oudsher veel boomgaarden. Vroeger werd daar veel met bestrijdingsmiddelen gespoten. Daardoor is er een reële kans dat je stoffen als DDT, DDD en DDE in de bodem vindt. Zolang het daar zit, kan dit weinig kwaad. Maar als je de bestemming wilt veranderen en bijvoorbeeld gaat bouwen, wil je wel veilig in de grond kunnen werken.”

Onderzoek bodem weiland en watergangen

“We hebben in het gebied ongeveer veertig boringen uitgevoerd”, legt Miriam uit. “We hebben onder andere onderzocht of er bestrijdingsmiddelen, zware metalen, PAK, minerale olie en dergelijke in de grond en in het grondwater aanwezig zijn. En zo ja, in welke gehalten of concentraties. We hebben ook waterbodemonderzoek uitgevoerd. Zodat de gemeente weet wat ze eventueel met het (verontreinigd) slib moet doen. Mag je het gewoon verspreiden over het land? Of moet je het afvoeren naar een verwerkend bedrijf?”

Een compleet beeld

“Dankzij Ortageo weet de gemeente dus of er verontreinigingen in de bodem zitten en of ze bij werkzaamheden speciale maatregelen moeten nemen”, gaat Miriam verder. “Overigens hebben we in dit geval geen relevante verhoogde gehalten aan bestrijdingsmiddelen of andere verontreinigingen in de bodem aangetroffen. Een nader bodemonderzoek is ook niet noodzakelijk. Geotechnisch onderzoek naar de draagkracht van de bodem hebben we in dit geval nog niet gedaan. Dat komt misschien nog als de nieuwe eigenaren hun bouwplannen klaar hebben en willen weten aan welke eisen de fundering moet voldoen. We hebben daar in ieder geval de expertise voor in huis.”

Willie van de Kamp, Senior Projectleider Woningbouw en Bedrijventerreinen, gemeente West Maas en Waal:

“Het is prettig samenwerken met Ortageo. Ze ontzorgen me echt. Of het nu gaat om een bodemonderzoek of begeleiding bij sanering, ik leg Ortageo een vraag voor en ze regelen het hele proces.”

Meer informatie

Luc vertelt u graag meer over dit project en kan u helpen met uw vraagstuk.


Luc Smolders

Luc Smolders

Projectleider bodem
luc.smolders@ortageo.nl
06 13501812