Bodemscan voor nieuw natuurgebied Landgoed Zeijerveld

In het Drentse buitengebied van de gemeentes Assen en Tynaarlo is een aantal jaren geleden het ruim 14 hectare grote landgoed Zeijerveld gerealiseerd. In de zomer van 2019 breidde het landgoed nog eens uit met een aangrenzend perceel van ongeveer 10 hectare grasland. Ortageo zorgde voor de bodeminformatie waarmee Landgoed Zeijerveld het landschap op een aantrekkelijke manier kan ontwikkelen. De verborgen potentie aan natuurwaarden onder het maaiveld en de eventueel ‘beperkende’ factoren is inzichtelijk gemaakt.

 
Omvorming tot natuurgebied

De aangrenzende percelen aan het landgoed zijn in gebruik als grasland voor veehouderij. Op de grens van het landgoed en het nieuwe perceel stroomt de gekanaliseerde beek Broekenloop. Landgoed Zeijerveld wil de monocultuur graslanden omvormen tot een natuurgebied met meer diversiteit en aan laten sluiten bij het bestaande landgoed. Om vast te stellen welke (beheers)maatregelen nodig zijn om het gebied van landbouwgrond te ontwikkelen naar schrale natuur met beekherstel en/of natte elementen voerde Ortageo in samenwerking met Infrafocus en bodemadviesbureau Loonstra & Van der Weide onder meer een bodemscan met radar- en gammatechniek uit. Hiervoor werd een scanvoertuig ingezet.

Bodemkaart stikstof Infrafocus

Bodemkaart stikstof

Vlakdekkende gebiedsopname met bodemscan

Johan Haan, Projectleider Ortageo: “Bij dit project heeft een bodemscan ten opzichte van de traditionele methode (puntboringen en -analyses) voordelen. Een bodemscan maakt een vlakdekkende gebiedsopname in een kort tijdsbestek. De bodemscan geeft inzicht in de actuele nutriëntvoorraden (waaronder stikstof, fosfaat, organische stof en zuurgraad) in de bouwvoor, vochthuishouding, granulaire samenstelling van de toplaag en opbouw van het bodemprofiel. Dit maakt de bodemvruchtbaarheid en andere bepalende indicatoren in voor natuurontwikkeling relevante bodemlagen inzichtelijk.

Met de onderzoeksresultaten kan Landgoed Zeijerveld heel doelgericht en kostenefficiënt invulling laten geven aan de plannen en het beheer van de beoogde natuurontwikkeling. De combinatie van radar- en gammatechniek die we toepassen maakt het ook mogelijk de effecten van de te nemen maatregelen te monitoren, door de locatie in de tijd te volgen. Op deze manier is het ook mogelijk om zo nodig het beheer tussentijds aan te passen om het gewenste doel (alsnog) te bereiken.”

Bodemkaart organische stof Infrafocus

Bodemkaart organische stof

Verborgen natuurkansen optimaal benutten

Uit de resultaten van de bodemscan blijkt dat een dunne, harde oerlaag overeenkomt met een restant van een voormalige beekloop. Onder meer het lutum- en organische stofgehalte bepaalden het potentiële stroomgebied van de oude beek. Naast de ontwikkeling van het huidige grasland tot kruidenrijk grasland, behoort op een gedeelte van de locatie ook heidegebied en natte natuur tot de mogelijkheden. De resultaten en aanbevelingen van Ortageo geven Landgoed Zeijerveld veel informatie. Daarmee kunnen zij de diversiteit aan natuurkansen die verborgen liggen onder de graszode optimaal benutten. Zo ontstaat er voor de natuur en de mens een waardevol landschap.

Dronebeelden met medewerking van Buro Hollema.

Meer weten?

Johan vertelt u graag meer over dit project en kan u helpen met uw vraagstuk.


Johan Haan

Johan Haan

Projectleider
johan.haan@ortageo.nl
06 14430989