De renovatie van het Binnenhof

Op het Binnenhof in Den Haag zetelen de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Het complex van het Binnenhof, waar het Rijksvastgoedbedrijf de eigenaar van is, bestaat uit verschillende gebouwen met monumentale status die dateren uit verschillende eeuwen. 

Om dit belangrijke culturele erfgoed te behouden en aan te passen naar de wensen van deze tijd is renovatie van het Binnenhof noodzakelijk. Belangrijke uitgangspunten voor het Rijksvastgoedbedrijf hierbij zijn veiligheid en duurzaamheid. Saneren van asbest en veilig werken met asbest zijn een belangrijk onderdeel van de renovatiewerkzaamheden.

Asbestinventarisatie in monumentale gebouwen

Ralph Musters, projectleider asbest, vertelt hoe Ortageo bij dit bijzondere project betrokken raakte: ”Ik heb eerder met het Rijksvastgoedbedrijf samengewerkt. Voor een eerdere opdracht in een ander monument voerde ik jaren geleden de asbestadvieswerkzaamheden uit. Deze werkzaamheden bestonden uit een gefaseerde asbestinventarisatie (incl. gericht destructief onderzoek afgestemd op de voorgenomen renovatieplannen) en vervolgens het toezicht en begeleiding van de asbest gerelateerde werkzaamheden. Dit resulteerde in een overzichtelijke rapportage en gestroomlijnde fase waarin het asbest, zoveel als technisch mogelijk, werd verwijderd. Goed overleg in het voortraject van het project over de renovatieplannen en de daarop specifiek afgestemde asbestinventarisaties verkleinde de kans op het aantreffen van ‘niet-gerapporteerd’ asbest zoveel mogelijk. Daarnaast spelen de uitgebreide kennis en ervaring van Ortageo op het gebied van asbestinventarisatie en advies in monumentale gebouwen mee.”

Deskresearch en plan van aanpak

Voor de Eerste Kamer en Raad van State ging Ortageo aan de slag. Ralph voerde samen met Niels Peters, adviseur asbest en DIA, eerst deskresearch uit: “In het archief vonden we veel informatie over de gebouwen. De gebouwdelen Eerste Kamer en Raad van State stammen uit de 17e eeuw, er is dus een enorme geschiedenis. Per gebouw is de informatie uitgesplitst. De informatie uit het deskresearch is verwerkt in een plan van aanpak voor destructief onderzoek. In het plan is uiteraard ook rekening gehouden met de monumentale waarde van het pand en de afwerkingen in het pand’’.

Inventariseren op een bijzondere locatie

Na een rondgang op locatie is een plan van aanpak opgesteld. Daarin stond tot op ruimteniveau beschreven hoe we de asbestinventarisatie uit dienen te voeren met het beoogde doel om het gebouwdeel asbestveilig te renoveren. De volgende stap was de uitvoering van de asbestinventarisatie op locatie. Ralph vertelt enthousiast: “Dit is echt een uniek project door de oudheid en de geschiedenis van de gebouwen en de monumentale waarde. We kregen een rondleiding van een architect die ons veel vertelde over de geschiedenis van de gebouwen, geweldig vond ik dat! Zo heeft de vergaderzaal van de Eerste kamer een rijkelijk versierd plafond uit de tijd van Willem van Oranje. Door dit in het echt te zien komt de geschiedenis tot leven en dat raakte mij enorm. Een opdracht uitvoeren op een prachtige plek als deze maak je in je leven niet zo vaak mee.”

“Dit is echt een uniek project vanwege de rijke geschiedenis van de gebouwen en de monumentale waarde ervan.”

Ralph Musters, projectleider asbest

Intensieve samenwerking tijdens het traject

Het hele traject van voorbespreken en uitvoeren deskresearch tot asbestinventarisatie beslaat inmiddels een periode van circa 1,5 jaar. Het vraagt dan ook om een intensieve samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en de overige uitvoerende partijen op het project. In de dienstverlening van Ortageo is volgens Ralph het volledig ontzorgen kenmerkend: “Voor zowel de opdrachtgever als voor Ortageo is het belangrijk dat het project goed gestroomlijnd verloopt waarbij kwaliteit geleverd wordt en de planning en kosten lopen zoals het vooraf is ingeschat. Bij dit project gaat het om monumentale gebouwen, dus moet je heel voorzichtig te werk gaan. Tijdens de asbestinventarisatie worden we ondersteund door een deskundige partij bij het demonteren van de diverse afwerkingen, met als doel een zo betrouwbaar en sluitend mogelijk onderzoek uitvoeren.”

Na de asbestinventarisatie wordt een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van de asbestverwijdering. Hierin wordt, op ruimteniveau, helder beschreven welke werkzaamheden op welke locatie plaatsvinden en waar iedere partij rekening mee dient te houden en verantwoordelijk voor is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het demonteren van monumentale afwerkingen onder asbestcondities en hoe dit te reinigen en schoon over te dragen aan de gebouweigenaar.

Bij een bijzonder project als dit is goede onderlinge communicatie en afstemming met de verschillende partijen van heel groot belang.

Meer over de renovatie van het Binnenhof is te lezen op www.binnenhofrenovatie.nl.

Meer informatie?

Ralph vertelt u graag meer over asbestinventarisatie in monumentale gebouwen en wat wij voor u kunnen betekenen.


Ralph Musters

Ralph Musters

Projectleider asbest
ralph.musters@ortageo.nl
06 51334665