Aangepaste funderingstechnieken voor tijdelijke huisvesting

Drie locaties aan de Sumatratsraat, Wassenaarseweg en Voorschoterweg in de gemeente Leiden moesten ingericht worden voor tijdelijke huisvesting van statushouders en starters. Ortageo onderzocht alternatieve funderingstechnieken.

Paalfundering of alternatieven?

De gemeente Leiden heeft in eerste instantie door een collegabedrijf een geotechnisch onderzoek en advies laten opstellen. Uit deze adviezen kwam naar voren dat een traditionele paalfundering de oplossing was. Vervolgens heeft de constructeur, IMd Raadgevende Ingenieurs, Ortageo bij het project betrokken om te beoordelen of er ook alternatieve funderingstechnieken mogelijk zijn.

Veilig, duurzaam en financieel haalbaar

Op basis van de beschikbare gegevens en aanvullend onderzoek heeft dit geleid tot alternatieven. Hierbij waren de uitgangspunten voor de alternatieve constructies: Veiligheid, Duurzaamheid, Beperking invloed op omgeving en planning en financieel haalbaar. In samenwerking met de IMd zijn er drie typen funderingen uitgewerkt en aangebracht.

Sumatrastraat

Fundering op staal met de mogelijkheid om de fundering bij eventuele zakkingen na te stellen. De voordelen hiervan zijn: snel leverbaar, geen invloed op omgeving (trillingen, geen bodemvreemde materialen de grond in), kosten laag i.v.m. ontbreken funderingspalen die nadien niet meer bruikbaar zijn.

Wassenaarseweg

Door de grilligere ondergrond en de gewenste bebouwing moest er gekozen worden voor een fundering op palen. In verband met planning en de wens om geen trillingen te hebben (laboratoria in omgeving) is ervoor gekozen om mortelschroef palen aan te brengen. Normaliter niet de meest geschikte paalfundering, maar i.v.m. tijdelijke karakter en is deze methode als geschikt gekozen.

Voorschoterweg

Hier komt bebouwing met verschillende hoogtes en daarom verschilt de belasting op de ondergrond. Er is gekozen om de bovengrond te stabiliseren met behulp van het systeem van TerraStab. Na het aanbrengen van de verbetering wordt de plaat voorbelast met als gevolg dat eventuele zettingen vooraf plaatsvinden. Naast de relatief korte doorlooptijd is het ook een voordeel dat de verdichting te zijner tijd vermalen kan worden, zodat het terrein weer in zijn “oorspronkelijke” staat beschikbaar komt, zonder oude funderingsresten in de ondergrond.