Vooronderzoek 6 locaties in Cuijk, Mill en Beers

Op zes locaties in Cuijk, Mill en Beers wordt de bestaande bebouwing gesloopt. Het gaat om drie scholen, een oude gemeentewerf, een theaterzaal en een woonwagencentrum. De werkzaamheden moeten uiteraard veilig gebeuren. Daarom vroeg CGM (de gezamenlijke werkorganisatie van Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert) aan Ortageo om via een vooronderzoek te kijken op welke plekken er risico’s op verontreinigingen in de bodem zijn.

Alle verdachte plekken in kaart

“Bij een vooronderzoek (NEN 5725) breng je verdachte plekken in kaart”, legt Miriam Hendriks van Ortageo uit. “Hiervoor duik je allereerst de archieven in. Denk aan eerdere bodemonderzoeken, bouw- en milieudossiers, (oude) topografische kaarten, luchtfoto’s en dergelijke. Hoe meer je weet over de manier waarop een locatie in het verleden werd gebruikt, hoe beter je kunt inschatten op welke plekken je misschien verontreinigingen aantreft. En welke stoffen je daar zou kunnen verwachten.”

Duidelijk advies over vervolg

“CGM heeft eerder met ons gewerkt”, gaat Miriam verder. “Ze weten uit ervaring dat we snel veel zaken aan het licht brengen. We weten welke bronnen er allemaal zijn en bij welke instanties we daarvoor moeten aankloppen. Als er risico’s op verontreinigingen zijn, geven we altijd een duidelijk advies over een eventueel vervolg. Dat is vaak een verkennend bodemonderzoek volgens NEN 5740.”

Verkennend bodemonderzoek en geotechnisch bodemonderzoek

Op het terrein van het woonwagencentrum komen zes vernieuwde standplaatsen voor woonwagens. Miriam: “We hebben voor die locatie na het vooronderzoek ook een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Daar zijn geen noemenswaardige verontreinigingen uit naar voren gekomen. CGM kan wat dat betreft dus beginnen met de sloop van de bebouwing, verwijdering van verhardingen en het opnieuw inrichten van het terrein. Verder hebben we op de locatie nog een geotechnisch bodemonderzoek uitgevoerd, zodat we CGM ook over de fundering konden adviseren.”

Meer weten?

Luc vertelt u graag meer over dit project en kan u helpen met uw vraagstuk.


Luc Smolders

Luc Smolders

Projectleider bodem
luc.smolders@ortageo.nl
06 13501812