Port of Rotterdam: Spaghetti van ondergrondse infra

In het Rotterdams havengebied wordt het eerste deel van de Betuweroute, de Havenspoorlijn, omgelegd. Dit nieuwe tracé, ook wel Theemswegtracé, wordt in 2021 gerealiseerd en lost onder andere het capaciteitsknelpunt bij de Calandbrug op. Deze stalen hefbrug moet steeds vaker open om zeeschepen door te laten en belemmert daarmee het, eveneens groeiende, goederenvervoer per spoor.  

Aanpassingen wegen, spoor en kabels en leidingenstroken

Het nieuwe tracé is circa 4 km lang en loopt over een verhoogd spoorviaduct langs de Theemsweg. Het spoor krijgt twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Voor de aanleg zijn aanpassingen nodig aan wegen, spoor en kabels en leidingenstroken.

Bodemonderzoek naar ondergrondse infra door Ortageo

Havenbedrijf Rotterdam koos voor het aannemersconsortium SaVe. Zij selecteerden LBita, een gerenommeerd ingenieurs- en adviesbureau én bovendien specialist in de Rotterdamse Haven. Vooruitlopend op het definitief ontwerp heeft LBita aan collegabedrijf ‘van Vulpen’ en aan ‘Ortageo’ gevraagd om een aantal aanvullende bodemonderzoeken te verzorgen. Wat Ortageo precies gaat doen? Wiebe Vollmuller: “We voeren op ruim 60 plekken sonderingen uit. Daarmee meten we de draagkracht van de grond zodat de gewenste fundering bepaald kan worden. Daarnaast onderzoeken we eventuele grondwaterverontreinigingen door het nemen van monsters. En door het plaatsen van peilbuizen met dataloggers kunnen we de grondwaterstanden op afstand monitoren.”

“De werkzaamheden worden uitgevoerd in een gebied waar zowel boven- als ondergronds volop bedrijvigheid is. Veiligheid en flexibiliteit staan voorop!”

Waarom Ortageo?

De bodemonderzoeken zijn niet zonder uitdagingen. Vooral door de veiligheidsverplichtingen en de ‘spaghetti’ van ondergrondse infra. Een kleine beschadiging kan al snel grote forse economische en milieutechnische gevolgen hebben. Vandaar dat we onze werkzaamheden met de grootste zorg en precisie uitvoeren. Spannend? Jazeker, maar we hebben alle expertise en apparatuur in huis om de onderzoeken heel nauwgezet uit te voeren. Wanneer onze werkzaamheden klaar zijn? We hebben het grootste deel deze zomer afgerond. Het laatste stukje volgt in november.

Meer weten?

Wiebe vertelt u graag meer over dit project en kan u helpen met uw vraagstuk.


Wiebe Vollmuller

Wiebe Vollmuller

Projectleider
wiebe.vollmuller@ortageo.nl
06 54 91 58 68