Onderzoek bodem herinrichtingstraject IJsselkade Zutphen

De IJsselkade in het historische Zutphen transformeert in de zomer van 2018 naar een nieuwe parkachtige omgeving waar fietsers en voetgangers ruimbaan krijgen. De waterkering wordt vervangen en ook de rijbaan bovenop de kade wordt vernieuwd. Het herinrichtingstraject is in drie delen geknipt: Fase 1 tot aan de Marspoortstraat is onlangs afgerond. Fase 2 tot het Stationsplein is net gestart. Fase 3 tot aan de nieuwe Noorderhaven met onder andere brede trappen aan de rivier, volgt vanaf 2019.

Relaxen aan de IJsselkade Zutphen

De Gemeente Zutphen heeft Ortageo gevraagd om de bodem langs het herinrichtingstraject te onderzoeken. ‘Dat hebben we ook voor Fase 1 mogen doen’ zegt Gerben Klein Teeselink, Adviseur bodem bij Ortageo. “Dat ze opnieuw voor ons gekozen hebben, zegt iets over onze toegevoegde waarde.” De nieuwe bevindingen en adviezen vormen de basis voor de overige werkzaamheden rondom Fase 2.

Dit weet de gemeente Zutphen straks

Na ons onderzoek weet de gemeente Zutphen meer over de:   

  • mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog;
  • eigenschappen van de grond op basis waarvan funderingsberekeningen kunnen worden uitgevoerd;
  • bodemopbouw en dikte van bijvoorbeeld puin- en/of kleilagen;
  • aanwezigheid van ondergrondse obstakels zoals kabels, leidingen en oude kademuren;
  • aanwezigheid van een bodemverontreiniging met asbest of andere stoffen;
  • (veiligheids)maatregelen die nodig zijn om graafwerkzaamheden uit te kunnen voeren;
  • hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende grond;
  • kwaliteit van het mogelijk vrijkomende slib langs de kade.

Eén partner van begin tot eind

‘Die toegevoegde waarde ligt vooral in de breedte’, zegt Gerben Klein Teeselink. ‘Van het aanvragen van ontheffingen bij onder andere het waterschap tot het maken van proefsleuven en sonderingen. Van het doen van milieu- en civieltechnische onderzoeken tot het digitaal inmeten van het huidige terrein.’ Ortageo heeft daarvoor alle kennis, ervaring en apparatuur in eigen huis. De gemeente is vooral blij met de integrale rapportage. In plaats van allerlei losse vooronderzoeken en/of onvolledige rapportages ligt er straks één digitaal rapport. ‘Zo zijn, alle bij de herinrichting betrokken partijen, straks perfect voorbereid!’  

Meer weten?

Dieter vertelt u graag meer over dit project en kan u helpen met uw vraagstuk.


Dieter Leeferink

Dieter Leeferink

Projectleider bodem
dieter.leeferink@ortageo.nl
06 22963746